ANDRIH'OVA ESPERANTO KLUBO

AMIKECO

 
Esperanto Klubo"Amikeco" agas sub patronado
de la KulturCentro kaj Ripozado en Andrih’ovo.

La E-Klubo agas ĉe urba KulturDomo.
Klubejo funkcias ĉiulunde je la horoj 18.00 – 20.00

 

Aktualaĵoj
FanKlubo "Hotel’ Desperado"

La 7-a de januaro en la urbo Andrih’ovo , en la sidejo de Klubo "Sub Kastelturo" okazis renkonto de geesperantistoj, kiuj fondis Fanklubon de esperanta ensemblo "Hotel’ Desperado". En la renkonto partoprenis lidero de la ensemblo – Kim.J.Henriksen el Danio, geklubanoj de la Esperanto Klubo  "Amikeco" el la urbo Andrih’ovo, kaj Esperanto Klubo "Espero" el la urbo Kety.

 

La honora gasto Kim. J. Henriksen estis prezentita de s-ino Maria Majerczak, kiu instruas Esperanton. Poste prezentis sin komencantaj lernantinoj –kompreneble esperante - simpatiaj klubaninoj : Margareta,Kristina,Maria, Helena kaj Danuta. Por Kim tio estis agrabla surprizo , ke membroj de la Esperantaj Kluboj – "Amikeco" kaj "Espero" fondis FanKlubon "Hotel’ Desperado". Kim tre kore dankis al ĉiuj. La renkonto kaj interparolo okazis en agrabla kaj gaja etoso.

Ni eksciis i.a (inter alie) kelkajn scivolajn informojn pri la lidero de ensemblo "Hotel’ Desperado." Kim naskiĝis la 28-a de oktobro de 1960 j en Kopenhago, en Danio. Lia patrino- Bogumila Maria Henriksen ( naskita Kapusinska ) estas polino, kaj devenas el Gdansko. Ankaŭ ni ekscis pri tiel detalaj informoj, ke kiam li estis 2-aĝa, li ekfalis de fenestro de 2-a etaĝo, kaj li rompis nenion.

Kim komponis multajn kantojn en Esperanto, kiuj estis prezentitaj de li dum Universalaj Esperantaj Kongresoj, Junularaj Internaciaj Kongresoj, kiuj okazas ĉiu – jare en alia lando. Ankaŭ ( somere- 2005 j. ) ni povis rigardi lian lastan prezentadon kun antaŭa ensemblo "Esperanto Desperado" en KulturDomo , en la urbo Andrih’ovo, kiu ege sukcesis

 

 

 

 

 

 

Por sia aktiveco li estis elektita kiel esperantisto de jardeko en jaroj 1989 / 1990. En la jaroj 1987 – 1990 estis la prezidanto de Esperanto Junulara Dana Organizo, kaj de 1995 – 2002 jaro estis la prezidanto de Dana Esperanto Asocio. Kim ankaŭ rakontis pri sia filo Villadso, kiu estas 11-a aĝa kaj konas Esperanton.

Rilate kun tio, ke en la renkonto partoprenis 10-jara Marko, filo de sinjorino Danuta, kiu ankaŭ estas membro de la E-Klubo – Kim promesis ke helpos al Marko ligi korespondadon kun lia filo. Dum diskutado i.e kun la gasto, sinjorino Danuta rakontis esperante pri vizito en Danio de gelernantoj kaj instruistoj el la lernejo je la nomo de L. Zamenhof en la vilaĝo Zagornik ( la vilaĝo situas apud la urbo Andrychovo). Ili plejbone prilaboris temon "Anderseno konata kaj nekonata" kaj gajnis unuan premion, do ili povis viziti Danion. La vizito okazis de la 25-a ĝis la 29-a de junio 2005-a jaro, kiu ligiĝis kun 200-a datreveno de naskiĝtago fama dana fabelverkisto J.H Anderseno.

 

Kim ankaŭ rakontis pri sia 11-a filo Villadso, kiu konas Esperanton. Rilate kun tio, ke en la renkonto partoprenis 10-jara Marko, filo de sinjorino Danuta, kiu ankaŭ estas membro de la E-Klubo – Kim promesis, ke helpos al Marko ligi
korespondadon kun lia filo.

Fine de la renkonto Kim prezentis sian muzikprogramon.

 

 

 

Post la renkonto estis farita foto kun membroj de la FanKlubo "Hotel’ Desperado".

 

 

ZAPRASZAMY