ANDRIH'OVA ESPERANTO KLUBO

AMIKECO

 
Esperanto Klubo"Amikeco" agas sub patronado
de la KulturCentro kaj Ripozado en Andrih’ovo.

La E-Klubo agas ĉe urba KulturDomo.
Klubejo funkcias ĉiulunde je la horoj 18.00 – 20.00

 

Aktualaĵoj


Gastoj el Dagestanio

Antaŭ nelonge mi rememoris al vi (laŭ la aŭtoro-Jaroslav Skupien), ke dank’al Esperanto oni povas ekkoni la mondon, vizitadi ĝin kaj vojaĝi.

Kiel tio estas ebla? Geesperantistoj sin reciproke helpas kaj gastigas dumvoje.

Ĵuste en limoj de la vizitplano – la 20-an de januaro 2006-a jaro al invito de la Centro Kulturo kaj Ripozado en la urbo Andrih’ovo kaj loka Esperanto Klubo"Amikeco"ni gastigis en la "Klubo de Vojaĝanto" ( kiu ankaŭ lokiĝas en la Klubo "Sub Kastelturo") - el Dagestano la faman ĵurnaliston Abduraĥmana Junusova, kiu prezentis politikan situacion en Dagestanio, Ĉeĉenio, kaj Kaŭkazio kun riĉa ilustraĵo per lumbilboj.

kaj Eljmira Kurbanova - de la famkonata grupo Eridan el Dagestanio

Eljmira konstante loĝas en Maĥaĉkala - la ĉefurbo de Dagestanio.

De unu jaro ŝi lernas Esperanton

kaj kantas en kvarteto kune kun koleginoj en multaj kaŭkaziaj lingvoj kaj en Esperanto!

En Andrih'ovo prezentis diversaj specojn de muziko.


Eljmira kaj Abduraĥman Junusow estas de nacieco lakaj, kiuj loĝas en Dagestano ĉirkaŭ 1000 000 homojn

Kiel tio estas malfacila lingvo signifas, ke en la lingvo estas 56 verbajn formojn.
Esperanto estas pri multe pli facila lingvo. Dank'al Esperanto oni povas viziti la mondon,
kaj partopreni en diversaj eksterlandaj esperantaj aranĝoj.

Restado estas ebla preskaŭ en ĉiu angulo de la terglobo. Senpagaj tranoktoj ĉe aliaj esperantistoj, intersanĝo da vizitoj - profite influas al financajn kondiĉojn por dezirantaj vojaĝi kaj ekkoni Esperanton.

Ĉi jare kursanoj de la klubo povas forveturi i.a al Dagestano, Italio, Ukraino ĉu aliaj landoj.

Alvenintajn la gastojn bonvenigis la direktoro de la KulturCentro kaj Ripozado en Andrihovo - Zbigniew Przybylowicz, kiu diris:

... "Ankoraŭ hieraŭ la gastoj estis en Nederlando, hodiaŭ en Andrih'ovo kaj morgaŭ veturos al Varsovio.Mi mulfoje substrekis, ke multajn interesajn personojn vizitas nian la urbon.

Aranĝoj, kiuj estas veraj perletoj de kulturo, ofte ne ĝojas pri ekintereso, malgraŭ, ke ili estas plej ofte senpagaj. Senpagaj - tio ne signifas, ke nenio estas valora, sed kontraŭe, ĉiuj kiuj partoprenas en aranĝoj venas sin dividi per aŭtentaj travivaĵoj kaj sentoj."

Do bonvolu trarigardi la retpaĝon – www.amikeco.andrychow.pl.

... "Vivo konsistas el neripeteblaj momentoj. Kaj eble iu dum la renkontoj trovos unu el tia momento, kiu desanĝos vian vivon, aŭ tio kaŭzis, ke vivo multe prenigas tute aliajn kolorojn. Kaj malsupre tralegu, kion ni eksciis pri Dagestanio de niaj agrablaj gastoj, kaj kelkaj miaj personaj trapensoj ( la aŭtoro;Jaroslav Skupien) rilate al situoj en ĉi tiu regiono de la mondo.

Kie situas Dagestanio? Kie situas Paradizo? La respondo estas rekta - Montara Lando
( tiel tradukos la vorto dagestano), kiu situas inter rokoj kaj la ĉielo, inter "du batoj de koro". Negranda lando Dagestanio situas apud Kaspia Maro.Ĝi ofte estas nomita" Ŝtato de lastaj kavaliroj".

Dagestanio kaj ĝia la ĉefurbo historie estas regiono kun la plej aktiva Esperanto-movado en Norda Kaukazio.

En unu el superaj lernejoj de Maĥaĉkala Esperanto estas instruata kiel nepra studobjekto al estontaj fakuloj pri religio kaj kulturo.

Danke al agado de la loka ĵurnalisto kaj defendanto de homaj rajtoj Abduraĥman Junusov, Esperanto ofte estas menciata en la loka gazetaro.

Kiel oni povas mallonge difini ĝian karakterizon?

Lando en kiu estas: belegaj pejzaĝoj, varma klimato, riĉeco de naturo, abundeco da fruktoj, riĉeco da fiŝoj,bonegaj vinoj kaj konjakoj, kie produktadas belegajn manufakturaĵojn, tapiŝojn ĉu blankan armilon riĉe inkrustitan. Jen unu el eksponaĵo de manufakturo – lanaj duonŝtrumpoj:

kaj korno per kiu proponas toaston, kiun tiam oni ne povas demeti ĝis kiam ne eltrinkos
ĝisfunde.

Niaj la gastoj havis kun si multajn fotojn pri naturo kaj kultura heredaĵo de Dagestanio.


La lando de kelkdek naciecoj, en kiu radio kaj televizio prezentas siajn programojn en
dekkelkaj lingvojn .Tio kwazaŭ la turo Babel.

Legendo oni diras, ke kiam Dio disdonis al homaro lingvojn, tiam jam lacigita sidiĝis momenton kaj elŝutiĝis el sako restintaj lingvoj ĵuste en tiea regiono. Malgraŭ tion, en Dagestanio neniam estis internajn militojn. Diversaj naciecojn ekskluzive inuiĝis kaj batalas kontraŭ eksteraj malamikoj. Pri Dagestanio oni diras – Muzeo sub la Ĉielo.
La klimato kaj manko de malpurigita medio kaŭzas, ke nekiuj loĝantoj povas multe diri
pri historio. Plimulto de ili ĝisvivas maljunan aĝon - ĝis 100 – 120 jarojn.

Nuntempe Dagestanio, tio situanta ĉe la Kaspia Maro – multe etnika respubliko
de la Rusa Federacio ne estas tro populara pro probable organizitaj sporadaj atencoj
de islamaj fundamentalistoj Proksima najbareco de Ĉeĉenio komplikis situacion
de Dagestano..De tempo al. tempo ni ekaŭdas pri Dagestano sed kuntekste de nekstaj okazaĵoj koneksaj kun Ĉeĉenio.Dagestanio kiel unu el la rusaj respublikoj ne proklamis suverenecon.

Disfalo de la Sovetunio por loĝantaro de Dagestano estis surprizo kaj plimulto el ili estas malriĉaj kaj ne interesiĝas pri politiko. En Dagestano kunvivas 70 diversaj naciecoj, por kiuj parolataj lingvoj estas diferencaj. Ankaŭ inter la naciecoj ekzistas setlejoj, en kiuj estas i.a vilaĝetoj de poetoj, ŝnurdancistoj, juvelistoj, de kiu parolata lingvo tio dialekto. Ili havas sian proprajn interesajn tradiciojn ekzemple;
En la vilaĝo junulaj ŝnurdancistoj ricevas familnomon ĵuste, kiam majstre akiras malfacilan arton de irado sur ŝnuro.

Militeksplodo en Ĉeĉenio ( unu en 1994-a j.), kaj sekvanta dua en 1999-a , de kiu kaŭzo estis invadintoj de taĉmentoj Ŝamilo Basajew al dagestana proksimajn vilaĝojn, kiu situas ĉe la limo kun Ĉeĉenio. La invado finiĝis pri ofensivo de federala rusa militistaro.

Ĉeĉenoj tiumaniere plej probable deziris disetendi siajn sendependecajn tendencojn al loĝantoj de Dagestanio, por ke krei ĝermon de novo komuna islama ŝtato. Tamen tiel ne okazis. Majoritato de dagestanoj kontraŭstaris al la invadintoj kaj estis staranta ĉe flanko de la federala rusa armeo.

La situacio kaŭzis krizon. Komenca kunsento ŝanĝiĝis al malinklino.

Bedaŭrinde Dagestaniio anstataŭ disvolviĝi, profundiĝis en malriĉeco - junuloj forveturis eksterlanden, estis manko de ivestado en industrio kaj salajroj estas negranda, kaj plimulto sin vivtenas el komerco.

En 2004-a jaro ĉefurbo de Dagestanio ( la fondinto estis caro – Petro Granda), estis
agnoskita kiel plej rapida disvolviganta la urbo en la rusa federacio. Tiel multnombra kvanto da naciecoj, kulturoj kaj religioj havas nenia ŝancojn por decidi pri sia sendenpendeco.

Por dagestanoj, tiel kiel por plimulto da logxantoj de laTero plejgrava estas pacon,
Videbla en lastaj jaroj iom post iom pli bonaj vivkondiĉoj por ili, konvikas ilin,
por ke malcertan internan situacion anstaŭtigii pri paca kunegzisto en limoj de la Rusa Federacio.

Al. la partoprenantoj tradukis el rusa lingvo al. pola – tradukistino Larysa Ostrowska.

Pri kiom mi bone aŭdis( skribas la aŭtoro Jaroslav Skupien) tio vojaĝo el Moskvo al Dagestanio daŭras 2-u horojn per aviadilo (la prezo tien kaj revenen 1000 zlotojn) aŭ per trajno 36 horojn (la prezo tien kaj revenen ĉirkaŭ 500 zlotojn).

Ankaŭ ni eksciis, ke en limoj de Dagestano situas nuntempe plej aĝa la urbo sur la Tero
-Derbent (nomita Fera Pordego) - laŭaĝe kelkaj milo da jaroj., kaj plej alta la monto
atingas 4000 m altecon.

Kiel fini ĉi tie la temon? Kaj eble iom da optimismo. En Dagestano neniam estis internajn militojn. La filino de la ĵurnalisto Abdurahmana Junusova kiam estis malgranda ekdemandis lin – patro kiel tio estas sur la ĉi tiu la mondo?

La patro respondis al ĝi – filineto sur la mondo estas montoj, maroj, lagoj, grandaj riveroj, grandegaj konstruaĵoj, homoj parolas en diversaj lingvoj.

La filineto respondis – ni en Dagestanio havas ĉion, do oni ne devas forlasi ĝin.
Efektive 70 naciecoj, 70 lingvoj, diversaj religioj kaj absoluta manko de internaj militoj,
do de Dagestanio oni povus preni kiel ekzemplon pli ol unu lando.
La tuta mondo oni povus lerni!

Post la tre interesa prelego mi( prezidanto de la Esperanto Klubo "Espero" el la urbo Kęty) eksciis, ke ili partoprenos dum UK, kiu okazos ĉi-jare en Florncio, do ili intencas denove viziti la urbo Andrih’ovo.Mian proponon, por ke inviti ilin al la urbo Kety akceptis kun ĝojo.

Ankoraŭ komuna memoriga foto kaj sekvanta aranĝo en la KulturCentro kaj Ripozado
en la urbo Andrih’ovo kaj geesperantistoj finiĝis.

Senpacience ni atendas al. sekvanta renkontoj.

La aŭtoro: Jarosław Skupień
Tradukis Ĉeslavo Gluza